ניהול פרויקטי תכנון

למה כל-כך הרבה מנהלים אומרים שהם מנהלים פרויקטים, כשלמעשה הם מכבים שריפות?

קולין בנטלי

ניהול משולב – מקצועי ומנהלי – של צוותים רב תחומיים עבור פרויקטים בכל הרמות: מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות מתאר, תכניות מפורטות ועוד. מעורבות מלאה בהתוויה ואינטגרציה של הכיוונים המקצועיים של התכניות בשילוב עם ניהול מטלות מול צוותי התכנון והמזמינים, לוחות זמנים ותקציבי תכנון.

דוגמאות לפרויקטים ע"י אלון פרלמן:

  • תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור - תמ"א 35 (מינהל התכנון)
  • מסמך מדיניות לניהול מימי החופין (מינהל התכנון)
  • מסמך מדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות (מינהל התכנון)
  • תכנית ימית לישראל (הטכניון)
  • עריכת תכנית האב ארוכת הטווח למשק המים (רשות המים)
  • מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי (משרדי הבינוי והשיכון, הגנת הסביבה והחקלאות)
  • תכנית למתקן התפלת מי ים בגליל המערבי (רשות המים)
  • תכנית אב ארצית לסילוק תמלחות (רשות המים)
  • תב"ע לשוברי גלים אשקלון