תכנון פונקציונלי

עד שמתכננים פונקציונליים יוחלפו ע"י בינה מלאכותית - יצירתיות וניסיון חיים הם המפתח לתכנון אופטימלי

תכנון מערכים מפורטים למפעלי תעשיה, מחסנים ומרכזים לוגיסטיים ומתקנים שונים. בסיס נתונים רחב ויסודי על בסיס ניתוח שיטתי של תהליכי זרימה, נתוני ותפוקות ציוד, התפלגות ורמות מלאי של פריטים, אילוצי ייצור ומבנה ופרמטרים אחרים.

בחינת אפשרויות להתייעלות בתהליכים הלוגיסטיים, בשיטות שינוע, העמסה ופריקה ואופטימיזציה של מערכי הייצור והאחסון.

התוצרים כוללים חלופות מאקרו ומיקרו ותכנון מפורט (אוטוקאד) עד רמת עמדת העבודה ואמצעי העזר, הנחיות מפורטות לתשתיות ואספקות וליווי שלבי התכנון האדריכלי וההנדסי, הבינוי והאכלוס.

func1
func2

func4

דוגמאות לפרויקטים ע"י אלון פרלמן:

תכנון מפעלים

 • אינטל אלקטרוניקה
 • מפעלים שונים בקבוצת אלביט מערכות
 • מפעל חלקי מטוסים מחומרים מרוכבים בגאורגיה עבור אלביט
 • מפעל מתקדם עבור רפאל
 • מפעל מוצרים רפואיים מתקדמים ב SHENSHEN עבור QUASAR
 • אורבוטק
 • אלטק
 • תבדנטל
 • צייס
 • רב בריח
 • תדיראן
 • וולקן מצברים
 • ארגמן טכנולוגיות
 • מפעלים שונים עבור רפאל

ועוד.

תכנון מחסנים ומרכזים לוגיסטיים

 • אלישרא
 • שחק מעליות (בביצוע)
 • מרכז לוגיסטי מודיעין
 • ביה"ח שיבא
 • מרכז הפצה סופרגז
 • חברות בקבוצת אינטרגמא – דלתה
 • אלקון
 • ג'נרל מהנדסים
 • אינטל ירושלים
 • מולטילוק

ועוד.