יעוץ סביבתי

איך לעמוד בדרישות הרגולציה ועל הדרך - גם לתרום לסביבה

ניהול פרויקטים סביבתיים עבור מתקני תשתית ואחרים, תכנון וייעוץ בנושא מערכי פסולת ומיחזור, בניה ירוקה, יעוץ ותמיכה ביזמויות בתחומי איכות הסביבה.

דוגמאות לפרויקטים ע"י אלון פרלמן:

 • תסקירים עבור תמ"א 2/4 ותמ"א 2/4/א (נתב"ג 2000)
 • הקו האדום של נ.ת.ע, תא/3700 (צפון מערב ת"א)
 • יעוץ בניה ירוקה שושנת הנדל"ן
 • יעוץ ליחידה הסביבתית ברש"ת
 • תכנון תחנת המעבר בחיריה
 • תחנות מעבר לפסולת מסוכנת עבור טביב
 • תחנת מעבר לפסולת נתב"ג
 • מכרזים לתחנות מעבר לפסולת בפ"ת ועפולה
 • איכות סביבה ובניה ירוקה למרלו"ג במבוא כרמל
 • מערכי פסולת לרשויות מקומיות ולמתחמים
 • ליווי מקצועי ועסקי של מיזם ייחודי בתחום מיחזור פסולת עץ

ועוד.

env1
env2